Print

Application of Electric Service

 1. Upang Maging Kasapi ng Kooperatiba Ang aplikante ay kailangang magbayad ng Membership Fee.
 2. Ang aplikante ay sang-ayong bumili ng koryente sa kooperatiba batay sa patakaran nito. Ang kooperatibo ay may karapatan na hindi ipagpatuloy ang serbisyo ng koryente dahil sa paglabag ng aplikante sa mga patakaran at layunin ng kooperatiba.
 3. Ang aplikante ay sang-ayon sa pamamaraan ng pagkakabit ng mga kawad sa patakaran ng kooperatiba at may obligasyong pangalagaan ang metro laban sa pagkasira at pagkawala nito. Ang aplikante ay sang-ayon na bayaran ang halaga ng metro kung ito ay mawala o sadyang sinira. Ang aplikante ay sang-ayong sumunod sa patakaran ng kooperatiba at ang anumang ari-arian ng kasapi ay hindi panghihimasukan o ibabayad sa pagkakautang ng kooperatiba.
 4. Ang aplikante ay sang-ayong sumunod sa kooperatiba sa anumang pagbabago nito, katulad ng pagbababa o pagtataas ng bayad sa koryente.
 5. Ang aplikante ay sang-ayon sa patakaran ng kooperatiba sa pagsasa-ayos, pagtatatag, pagpapalit at pagkukumpuni ng mga kinakailangang gamit sa pagkakabit ng koryente sa lugar na pag-aari ng aplikante upang ang pagpapalaganap ng koryente ay maging maayos sa kapakinabangan ng aplikante. Lahat ng metro, switch o anumang gamit sa koryente na ikinabit ng kooperatiba ay maliwananag na pag-aari nito.
 6. Ang kooperatiba ay may karapatang pumasok sa kapaligiran at kabahayan upang suriin ang mga kasangkapang de-koryente ng aplikante upang malaman ang makukunsumo ng mga kagamitang ito na walang pananagutang sibil o kriminal.
 7. Ang kooperatiba ay hindi nananagot sa anumang di-pagpasok ng koryente sapagkat may hadlang sa bahay ng aplikante.
 8. Ang paglagda sa kasunduan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon ng aplikante sa mga patakaran at layunin ng kooperatiba. Kapag nilagdaan ng aplikante ang kasunduan, ang serbisyo ng koryente ay magsisimula at hanggang kinakailangan ng nakalagda ang koryente at sang-ayon sa mga patakaran at layunin ng kooperatiba ang serbisyo ng koryente.

Links

 • Official Gazette
 • National Electrification Administration
 • National Grid Corporation of the Philippines
 • National Power Corporation
 • Department of Energy
 • Energy Regulatory Commission
 • Wholesale Electricity Stock Market
 • Power Sector Assets and Liabilities Management